Pha chế cafe chuyên nghiệp

LATTE ART

Giới thiệu

Khóa học pha chế cafe chuyên nghiệp – Latte Art là sản phẩm tạo hình nghệ thuật sáng tạo trên nền espresso thông qua kỹ năng điều khiển dòng chảy của sữa nóng để tạo ra những hình ảnh thú vị của tách café Latte.

Nội dung

  • Định nghĩa, xuất xứ của Latte Art.
  • Vai trò và giá trị của Latte Artist.
  • Máy móc, thiết bị, dụng cụ và cách vận hành, sử dụng.
  • Các loại ca đánh sữa thông dụng và cách sử dụng.
  • Hiểu về sữa, phân loại và chọn lọc.
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sữa.
  • Quy trình và kỹ thuật đánh sữa.
  • Kỹ thuật tạo hình tim đơn, tim đôi, tim vân, tulip…
  • Các lỗi sai thường gặp trong kỹ thuật tạo hình.

Học phí: 2tr8 (hai triệu tám trăm ngàn đồng)

Thời gian học: 2 ngày (4 buổi)

Số học viên: tối đa 10 học viên (Cam kết tất cả học viên được thực hành 100%)